Information

Företaget Erikssonsplåt & kopparslageri AB har med dotterbolagen Dalatak entreprenader och Erikssonsplåt i Nyköping ca 70 anställda. Vi driver plåt och tätskiktsentreprenader i hela mellan Sverige både nyproduktion och rot. Vi inriktar oss först och främst till B2B och jobbar mest mot landets största byggare. Robert Eriksson är VD för Erikssonsplåt & Kopparslageri AB och för dotterbolagen ansvarar Tomas Dahlberg i Nyköping och Jasmin Lovic för Dalatak. Vi har verkstäder i Avesta, Tyresö, Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna.

Erfarenhet

Vi är ett plåtslageri med lång erfarenhet av traditionellt byggnadsplåtslageri och ställer höga krav på oss själva vad gäller kvaliteten på arbetet.

Specialister inom:

Nyproduktion
Total lösning plåt/ puts/ tätskikt
Rostfritt
Guldförgyllning, tex bladguldsförgyllning
Kulturarbeten