Information

Företaget har idag 18 stycken anställda och det drivs av Robert Eriksson, Jonny Lustig, Benny Karlsson, Per Boman och Marcus Däumichen. Alla är aktiva i företaget. De administrativa arbetsuppgifterna sköter Marita L. Eriksson.

Erfarenhet

Vi är ett plåtslageri med lång erfarenhet av traditionellt byggnadsplåtslageri och ställer höga krav på oss själva vad gäller kvaliteten på arbetet.

Specialister inom:

Nyproduktion
Total lösning plåt/ puts/ tätskikt
Rostfritt
Guldförgyllning, tex bladguldsförgyllning
Kulturarbeten